ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

މި އަހަރު ރާއްޖޭން 44 ފެއާއެއްގައި ބައިވެރިވަނީ

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ރޯޑްޝޯވް ތަކާއެކު ރާއްޖޭން މި އަހަރު 44 ޓޫރިޒަމް ފެއާއެއްގައި ބައިވެރިވާން ނިންމައި، ފެއާގެ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން އާއްމުކުރި ލިސްޓުގައި ރޯޑްޝޯތަކާއެކު ފެއާތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން އަންނަ މަހު ރާއްޖޭން މޮސްކޯ އަދި އިންޑިއާގައި އޮންނަ ރޯޑްޝޯތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ އެވެ. ފުރަތަމަ ބައިވެރިވާން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ 16 އިން ފެށިގެން 18 ގެ ނިޔަލަށް މޮސްކޯގައެވެ. އެއަށްފަހު މާޗް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި އޮންނަ ސަޓޭ ރޯޑްޝޯގަ އާއި، އަދި މާޗް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުވެސް އިންޑިއާގައި އޮންނަ ރޯޑްޝޯއެއްގައި ބައިވެރިވާނެއެވެ.

މި އަހަރު ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާ މަޝްހޫރު ފެއާތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޫއޭއީގައި އޮންނަ އެރެބިއަން ޓްރެވަލް މާކެޓް ފެއާއާއި، ސްޕޭންގެ ފިތޫރު ފެއާއާއި، ދުބާއީގެ އެކްސްޕޯ 2021 އަދި ޓީޓީޖީ ޓްރެވަލް އެކްސްޕީރިއަންސް އާއި، އައިޓީބީ އޭޝިއާ އާއި، ޑަބްލިއުޓީއެމް ލަންޑަން އައިޓީބީ ޗައިނާ ފެއާ ހިމެނެއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: