ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ރާއްޖެ އިން ވެކްސިން ދިން ބައެއް މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒްޓިވްވެއްޖެ

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން ޖެހި ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒްޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އެޗްއީއޯސީ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ.ނަޒްލާ މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ދިންތާ ފަސް ދުވަސް ފަހުން ވެސް ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒްޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަހު ގެއަށް ގޮސް މާސްކް ނަގާލައިގެން އުޅޭ މީހުންވެސް އެބަ ތިބި ކަމަށެވެ.

ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ބައްޔަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޖަހަމުންދަނީ އިންޑިއާ އިން ހަދިޔާކުރި ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 100،000 ޑޯޒެވެ. އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ވެކްސިނަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީއާއި އަސްޓްރާޒެނީކާ ކުންފުނި ގުޅިގެން ތަރައްގީކޮށް، ސީރިއަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އިންޑިއާއިން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 80%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 20%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: