ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކުގެ ކާފިއުގެ މުއްދަތު 7 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއުގެ މުއްދަތު އިތުރު ހަތް ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން އިތުރުވަމުންދިއުމާއި ގުޅިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ވަނީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެ ސިޓީގައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ.

އެ މުއްދަތު މިއަދަށް ހަމަވާއިރު، ފިޔަވަޅުތައް އިތުރު 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އެޗްޕީއޭއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީތަކާއި، ޙަފްލާތަކާއި، ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުން މަނާކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އެސިޓީގައި ރޭގަނޑު 8 ފެށިގެން ފަތިހު 4 ޖެހުމާއި ހަމައަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި މަގުމައްޗަށް ނުކުތުމާއި ޢާއްމު ތަންތަނަށް އެއްވުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އަދި އެސިޓީގެ ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްނެތި އެއް އަވަށުން އަނެއް އަވަށަށް ދަތުރުކުރުންވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން އެއްފަހަރާ 3 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން މަގުމައްޗަށް ނުކުތުމާއި ޢާއްމުތަންނުގައި އެއްވެ އުޅުންވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: