ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

މަޖާ ކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ ގަރާރާ ގުޅިގެން އިލްމުވެރިންގެ ސިޓީއެއް މަޖިލީހަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

މިއުޒިކް ފަދަ ފަންނީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ މަރުކަޒުތަކެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރާ ގުޅިގެން ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ސިޓީއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެޑްރެސް ކުރައްވައި ރާއްޖޭގެ ދީނީ ފަސް އިލްމުވެރިޔަކު ސޮއިކުރައްވައި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއެކެވެ.

އެ ސިޓީގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާ އިލްމުވެރިންނަކީ، ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒާއި، އަލީ ޒާހިރުއާއި، އަބްދުﷲ މުހައްމަދުއާއި، ނިމާލް މުހައްމަދުއާއި، އިބްރާހިމް ފަރީދެވެ.

އިސްލާމް ދީނުގައި ޝަރުއު ކުރައްވާފައިވާ އިމުން ބޭރުން، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ނަމުގައި ފާހިޝް ކަންކަން އިތުރަށް ފެތުރި މުންކަރާތްތަކާއި ފަސާދައިގެ އަމަލުތައް އާންމުވެ ދާނެ ކަންކަމަށް ބާރު ލިބޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށާއި އެފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭ ކަންކަން ފާސް ނުކުރުމަށް މިި ސިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މި ގަރާރު މިހާރު ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
67%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 33%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

One Response

  1. ރަނގަޅު އަދި މުހިންމު ކަމެއް. ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސް މަޖިލީހުން އަޑުއަހަން ޖެހޭނެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: