ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ލުއި ދެވެން އޮތީ ވެކްސިން ޖަހައިގެން: ޑރ. ނަޒްލާ

ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީޤް. ފޮޓޯ: އެޑިޝަން
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދެވެން އޮތީ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހައިގެން ކަމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެންމެ އުންމީދު ބޮޑީ ވެކްސިން އިން ކަމަށާއި ވެކްސިން ޖެހުމަށް އުމުރުހަމަވާ ބޭފުޅުން ވެކްސިން ޖެހުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ މިހާރު މާލެ ސަރަހައްދުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަތޮޅުތެރޭގައި އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންނާއި، 18 އަހަރާއި 50 އަހަރާއި ދެމެެދުގެ ގުރޫޕްތަަކަށްވެސް މަޑުމަޑުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ހިދުމަތްކުރިއަށްދާ ކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާއިރު މިހާތަނަށް 123،665 މީހަކު ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް އިމާޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: