ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

އިންތިހާބުގައި 5 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމައިފި

އިންތިހާބު ފަސްކުރީ އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހަށް!
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް އިންތިހާބުގައި 5 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

އީސީން ބުނީ އެ ފަސް ރިސޯޓުގައި ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމާފައިވަނީ، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020ގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ރިސޯޓުތަކުގައި ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވި އިރު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން ބައެއް ރިސޯޓުތަކަށް ވޯޓުލުމަށް މީހުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމި ރިސޯޓުތަކުގައި ކިހާ މޯލްޑިވްސް، ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯރޓް އެންޑް ސްޕާ، ބްރެނިއަރ ކޮއްޓެފަރު، ޑްރިފްޓް ތެލުވެލިގާ އަދި ޑްރިފްޓް ތެލުވެލިގާ އެވެ.

މި ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިންނަށް އަލުން ރެޖިސްޓާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެކޮމިޝަނުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: