ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

މިމަހު އެކެއްގެ ފަހުން އޭދަފުއްޓަށް ދިޔަ މީހުން ކަރަންޓީންވާން އަންގައިފި

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ބ. އޭދަފުއްޓަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން ކަރަންޓީން ވާން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންގައިފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ބުނީ އޭދަފުށިން ކޯވިޑް-19ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާތީ މިމަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އެ ރަށަށުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން އެ ރަށަކަށް ދިޔަ ދުވަހުން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީން ވާން އަންގާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ރަށަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން އެމީހަކު ހުރި ރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އަންގަން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ކަރަންޓީންވާ ފަރާތްތަކުން އާންމު ތަންތަނަށް ނުކުންނަން ވާނީ 10 ދުވަސް ހަމަވުމުން ކޯވިޑަށް ޓެސްޓުކޮށް ނަތީޖާ ނެގެޓިވްކަން ޔަގީންވުމުން ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. އެ ފަރާތްތައް ކޯވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް އެ ރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ހަމަޖައްސާނެ އެވެ.

އޭދަފުށީގައި ހުންނަ ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ އިއްޔެ މެންދުރުގެ ނިޔަލަށް މިހާރު އެ ރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ކްލަސްޓާއިން 37 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 392 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވްވެފައިވެ އެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: