ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ކޮވިޑްގައި މިއަދުގެ 9 ވަނަ މަރު، 41 އަހަރުގެ އަންހެނެއް!

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ 41 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މިއަދުގެ 06:48 ގައި މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވި ނުވަވަނަ މީހާއެވެ. އަދި މި ބަލީގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 138ކަށް އަރާފައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
33%ވަރަށް ގަދަ 33%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 33%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: