ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޝިފާ ބުރުގާ ނަގައިފި

ފިލްމީ ތަރި އަދި ޓިކްޓޮކް ސްޓާރ ޝިފާ
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަދި ޓިކްޓޮކް ސްޓާރ މަރިޔަމް ޝިފާ ބުރުގާ ނަގައިފި އެވެ.

ޝިފާ ބުރުގާ ނެގިކަން "ސަންގު" އަށް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

އޭނާ ބުރުގާ ނެގި ސަބަބެއް ހާމައެއް ނުކުރި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަހަރު ބުރުގާ ނެގުމަށް ފަހު ދެން އަލުން ބުރުގާ ނާޅާނެކަމަށް ޝިފާ ބުންޏެވެ.

ޝިފާ ބުރުގާ ނެގިކަން ހާމަކުރީ، "ސަންގު އީ" އިން ގެނެސްދޭ "ޓިއުސްޑޭ ނައިޓް ވިތް ޝިފާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިލާއަކުންނެވެ. އެހެން ކަމުން ޝިފާ ބުރުގާ ބޭލި ސަބަބު މި ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް އާއްމުންނަށް އެނގިގެން ދާނެކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
4%ވަރަށް ގަދަ 6%ވަރަށް ގަޔާވޭ 37%ބޮޑު ޖޯކެއް 1%ހައިރާންވެއްޖެ 5%ވަރަށް ދެރަ 47%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: