ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

އާ ވޭރިއަންޓުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު: ފްރަންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް ބޫސްޓާރ ޑޯޒް ދޭން މި ހަފްތާގައި ފަށާނެ!

ކޮވިޑުން-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ޖަހާ ކޮވިޑު ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ: މިހާރު
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ރާއްޖޭގެ ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފާށާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއުޓޭޝަންގެ ވަރަށް މަތީ އަދަދެއް ހިމެނޭ އާ ކޮވިޑު ވޭރިއަންޓެއްގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ބާރު ދައްވެ ދުނިޔެ އަނެއްކާވެސް ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލަފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ސައިންސްވެރިން ވަނީ ދީފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތާއި ޖަމިއްޔާއިން ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާނުކުރި ގޮތުގައި، އަލަށް ފެނިފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސް ވޭރިއަންޓް، ބީ 1.1.529 އަކީ، އޯމައިކްރޯން ނަމަކަށް ކިޔާ، ކަންބޮޑުވާ ވޭރިއަންޓެކެވެ. މި ވޭރިއަންޓްގައި ސްޕައިކް ޕްރޮޓީންގައި 32 މިއުޓޭޝަނެއް ހުރެއެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާގެ އިތުރުން ބޮޓްސްވާނާ، ހޮންގްކޮންގް އަދި ބެލްޖިއަމްއިން ވެސް ވަނީ މި ވޭރިއަންޓް ފެނިފައެވެ. މި ވޭރިއަންޓު ޔޫރްޕްގައި ފެތުރިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވަނިކޮށް، ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ދާއިރާއާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިތުރުން އެއާޕޯޓުފަދަ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފްރޮންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް ކޮވިޑުގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި ހަފްތާގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ 50 އަހަރުން މަތީ އުމުރު ފުރާ މީހުންނަށް މިހާރުވެސް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހަމުން ދާއިރު، ފްރޮންޓްލައިން މުވައްޒަފުންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައެވެ. ހަމައެއާއިއެކު، އާއްމު އާބާދީގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށާއި، މި ޑޯޒް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މެދު ތެރޭގައި ފެށިގެން ދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަށިގެންވާ މިންވަރަސް ބޫސްޓަރ ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ހުރިތޯ ސުވާލުކުރުމުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ތަސްލީމާ އުސްމާން ވިދާޅުވީ، ރައީސް އެގޮތަށް އިއުލާނު ކުރެއްވީ ވެކްސިން ހުރުުމުން ކަމަށެވެ. އޮމިކްރޯނާއި މެދު ކަންބޮޑު ވުން ފާޅުކުރަމުން ރައީސް ވަނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހޭ ފަރާތްތަކާސް ވީހާވެސް އަވަހަށް ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރަން އިލްތިމާސް ކުރައްވާފަ އެވެ.

އޮމިކްރޯނު އާއްމުވުމާއި ގުޅިގެން ޓެކްނިކަލް އެދްވައިޒަރީ ޓީމުން ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ އައު ވޭރިއެންޓަކީ ކޮވިޑުގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވޭރިއެންޓައް ވުމާއި އެކު، ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ރާއްޖެއިން މިއަދު މަޝްވަރާތައް ފަށާއި، އެފްރިކާގެ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ އެއާލައިންތަކުގެ ދަތުރުތައް ބައެއް ގައުމުތަކުން ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ޓްރާންސިޓު ދަތުރުތައް ވެސް ވަނީ ހުއްޓާލާފަ އެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: