ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

މުހައްމަދު ރިފާޒު

ރިފާޒްއަކީ ޒުވާން އުއްމީދީ ނޫސްވެރިއެކެވެ. ހަލުވި ސްޕީޑުގައި ކުރިއަރާތަން ފެނެއެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ނަޒަރު ހުއްޓުވާ، އެރޮނގުން ލިޔުން އެއީ އޭނާގެ ހާއްސަ ޝައުގެކެވެ.