ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ތަނެއްގައި މިއަދު ވެކްސިން ދޭނެ: އެޗްޕީއޭ

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

މާލެ ސަރަހައްދުގައި، އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ތަނެއްގައި މިއަދުވެސް ވެކްސިން ދޭނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 10 އަހަރާ 60 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖެހުން ވަނީ އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ރާއްޖޭގައި ދެމުން އަންނަނީ ސިނޮފާރމް ވެކްސިންއެވެ.

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކޯވިޑް ވެކްސިން ދެމުން ދަނީ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފިޔަވާ، މީގެ ކުރިންވެސް ވެކްސިން ދެމުން އަހިސްފައިވާ ސެންޓަރު ތަކުގައެވެ.

އެގޮތުން ހުޅުމާލޭ ކުރީގެ ފްލޫ ކްލިނިކް، ވިލިމާލޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު، ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރުން ސެނެހިޔާގައި ވެސް ވެކްސިން ދިނުން ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވެކްސިން ޖެހުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައި އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އިއްޔެ ރާއްޖޭގައި 2434 މީހަކަށް ވެކްސިން ދީފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 1016 މީހަކަށް ވެކްސިން ދީފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ. ރަށްރަށުން 1418 މީހަކަށް އިއްޔެ ވެކްސިން ދީފައިވެއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
100%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: