ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ޑރ.އިޔާޒު ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއެކު ޒައިދު ރަތަށް!

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ، ގެ ލެކްޗަރާގެ މަގާމުން ސަސްޕެންޑު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ޝެއިޚު ޢަލީ ޒައިދު އެމްޑީޕީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ.އިޔާޒު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ 14 ދުވަަހަށެވެ. ސަބަބެއްކަމަށް ވަނީ ޑރ. އިޔާޒު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރާ ޕޯސްޓުތަކުގެ ސަބަބުން އާންމުނަށް އެކަމުގެ ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރާތީ އެކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޝެއިޚް ޒައިދު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވަކަރުގޭ މީހުން ދައްކާ ބިރަކަށް ފަހަތަށް ނުޖެއްސޭނެކަމަށެވެ.

"އަހާ. ޑރ. އިޔާޒް މަނިކުފާނު ސާބިތުވެ ވަޑައިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ. ލާދީނީ މީހުން ދައްކާ ބިރަކަށް ފަހަތަކަށް ޖެހުމެއް ނެތް. މީ އެ މަނުކުފާނު ގެ އިމްތިހާނުގެ ވަގުތު. ކެތްތެރިވޭ. އެމްޑީޕީގެ ވަކަރުގޭ މީހުން ދައްކާ ބިރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަހަތަށް ނުޖެއްސޭނެ،"

އިޔާޒު އަދި ޒައިދަކީ އަބަދުވެސް އެމްޑީޕީއަށް ވަރަށް ފާޑު ވިދާޅުވާ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
50%ވަރަށް ގަދަ 20%ވަރަށް ގަޔާވޭ 20%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 10%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: