ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

އެމްއާރްއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އެމްއާރުއެމްއިން އެދެނީ ވީހާވެސް ގިނަ އަންހެނުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގައި ވާދަކުރުމަށް!
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓު (އެމްއާރްއެމް)ގެ ރައީސް ކަމަށާ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމްއާރްއެމް އިން ބުނީ އެޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން އޮކްޓޯބަރު 2، 2011 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ޕާޓީގެ އެކި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު މިއަދުން ފެށިގެން މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެމްއާރްއެމް އިން ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ޒައީމްގެ މަގާމަށާއި، ޕާޓީގެ ރައީސް، ނައިބު ރައީސް، ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް (އަންހެން)، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އަށް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ހިމެނޭ ގޮތަށް އިންތިހާބުކުރާ 20 މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލާފައެވެ.

އަދި ޒުވާނުންގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ އިތުރުން އަންހެނުންގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ކަމަށްވެސް ކުރިމަތިލުމަށް ވަނީ ހުޅުވާފާއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: