ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެ އެތެރެ ކޮށްފައިވަނީ ބިހާއި ފިޔާ!

އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުން މުދާ ބޭލުމުގައި އެހީވަނީ: ފޮޓޯ/ މިހާރު
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އެމްޕީއެލްއަށް އެންމެ ގިނައިން އެތެރެ ކުރުވުނީ ބިހާއި ފިޔާ ކަމަަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެމްޕީއެލް އިން މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެމްޕީއެލްއަށް އެތެރެ ކޮށްފައިވާ ޕެރިޝަބަލް ކާގޯގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ޖުމްލަ 727 ކޮންޓެއިނަރެެެއް ވަނީ ކްލިއަރ ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 20 ފޫޓޫގެ 367 ކޮންޓެއިނަރާއި 40 ފޫޓުގެ 360 ކޮންޓެއިނަރެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބިހުގެ26،520 ކާޓަން ވަނީ ރާއްޖެ އެތެރެ ކޮށްފައެވެ. ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން އެތެރެ ކޮށްފައި ވަނީ ފިޔާއެވެ. އެގޮތުން ފިޔާގެ18،786 ގޯނި ވަނީ އެތެރެ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަރާ ވެސް ވަނީ ގިނަ އަދަދަކަށް އެތެރެ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން5207 ގޯނި ކަރާ ވަނީ އެތެރެ ކޮށްފައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: